Kernwaarden

 

Slogan en kernwaarden
Onze slogan is: ‘Groot door klein te zijn’.

Omdat ‘t Kofschip een kleine school is, met kleine groepen waarin elk kind bij naam gekend is door leerkrachten, directie en andere kinderen kunnen wij een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen. Emotionele en sociale problemen worden snel herkend en kinderen vallen daardoor minder snel buiten de groep. Daarnaast zijn ook problemen op het cognitieve vlak (problemen met de lesstof of juist behoefte aan meer uitdaging) sneller te herkennen en zijn er veel mogelijkheden om een kind op zijn eigen niveau te scholen.

Onze kernwaarden zijn:

Samen
Wij geloven in samen leven, samen leren en samen doen. Samen als schoolteam met de kinderen, maar ook samen met ouders en de omgeving van de school.

Positief kijken naar jezelf en anderen
Als een kind zich veilig voelt en positief kijkt naar zichzelf en anderen, kan het leren en zich ontwikkelen.

Vertrouwen
Vertrouwen is de basis van alle ontwikkeling. Als de ander je het vertrouwen heeft gegeven dat je het zeker kunt, zelf of met hulp van anderen, durf je nieuwe dingen te proberen. Vertrouwen in eigen kunnen maakt dat je steeds weer nieuwe dingen probeert en nieuwe dingen leert. Voorwaardelijk is het vertrouwen van en in andere mensen. ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’.

Levendig

Onderwijs moet levend(ig) zijn. Daadwerkelijk op allerlei manieren aan de slag gaan met de lesstof brengt zoveel meer dan alleen maar aan je tafel met een boek en een schrift. Daarbij willen wij als school bruisen van energie.

Ambitieus
Ons doel blijft altijd het geven van goed onderwijs. We willen kinderen uitdagen om ambitieus te zijn. Als school zijn wij hier ook ambitieus in. We willen dat alle kinderen later kunnen zeggen dat ze op onze school hebben ontdekt wie ze daadwerkelijk zijn en waar hun talenten liggen.