Onze school

Waar staan we voor?

Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich thuis voelt op school. Dat hij of zij de gelegenheid krijgt om zichzelf te kunnen zijn en zich breed kan ontwikkelen. Dat onderwijs méér is dan een boek en een schrift. Dat ouders een belangrijke partner zijn.

Basisschool ‘t Kofschip biedt gepersonaliseerd onderwijs met als uitgangspunt dat ieder kind waardevol is en talenten heeft en dat deze talenten uitgedaagd, gestimuleerd en uitgebreid moeten worden. Dit wordt vormgegeven samen met het kind en de ouders.

Vanuit één team wordt gewerkt aan de ontwikkeling van kinderen.  Leerkrachten, onderwijsassistenten, directie en intern begeleider werken allemaal vanuit één visie op ontwikkeling. Ons uitgangspunt is dat ieder kind waardevol is en talenten heeft en dat deze talenten uitgedaagd, gestimuleerd en uitgebreid moeten worden.

Een veilig klimaat is daarvoor essentieel en daarom wordt op school veel aandacht besteed aan respect voor elkaar, mogen zijn wie je bent en samen dingen ondernemen. In onze missie en visie en in onze kernwaarden kunt u hier meer over lezen.