Op deze pagina vindt u de agenda van de eerstvolgende MR-vergadering en de goedgekeurde notulen.

U bent van harte uitgenodigd om een MR-vergadering als toehoorder bij te wonen.